Английски език А1

Начално ниво

Английският е наречен „световен език“ поради неговото широко разпространение и употреба. Той е официален език на Европейския съюз. По брой на говорещите го като майчин език английският е на трето място в света след мандарин и испанския. В съвременния глобализиран свят пред всеки от нас стои потребността от изучаването на английски език, за да можем общуваме свободно и да се развиваме в кариерно отношение.

Онлайн курсът по английски език, който Ви предлагаме, е разработен според критериите на Общата европейска езикова рамка. Той е насочен към тези от Вас, които нямат никакви познания по езика или имат минимални такива.

Курсът се състои от 12 урока, съдържащи близо 100 учебни страници, които засягат интересни и практични теми от ежедневието – поздрав и представяне, пътуване, семейство, професии и др. Всеки от уроците съдържа нови думи, диалози и текстове на съответната тематика, както и подробно разяснение на граматическите правила, които са разгледани в урока, заедно с множество примери.Начално ниво

Всички думи и изрази в уроците са озвучени. На Ваше разположение предлагаме и речник към всеки урок, в който включваме новите понятия. В края на всеки от уроците ще откриете разнообразни упражнения, благодарение на които ще приложите на практика усвоените знания и ще можете лесно да следите своя прогрес. Те могат да се попълват неограничен брой пъти.

Във всеки урок има флаш карти за запаметяване на думи посредством активация на дългосрочната памет, с помощта на които ще научите новата лексика по-бързо и лесно.

След всеки урок ще разполагате с лична статистика, за да оцените напредъка си и за да прецените на какво трябва да наблегнете повече.

Можете да поддържате постоянна връзка по имейл с преподаватели, които са на разположение за въпроси и коментари във връзка с учебния материал.

Преминалите успешно финалния тест ще получат сертификат за завършено ниво.

В края на нивото ще можете...


Да казвате откъде сте, кога сте родени и на колко години сте

Да поздравявате и да се представяте на английски език

Да броите на английски език

Да опишете някого по неговия външен вид и характер

Да пазарувате в магазин и да поръчвате в ресторант


Да пазарувате в магазин за дрехи и да степенувате прилагателни имена

Да казвате какво правите през свободното си време и какви са Вашите хобита

Да говорите в сегашно просто, сегашно продължително и минало просто време

Да опишете своето жилище

Да кажете кой сезон, месец, ден от седмицата е, да попитате за часа и да говорите за времето

Да поръчвате в ресторант или кафе и да задавате въпроси за количество

Да говорите за своето семейство и професия

Да говорите за забележителности, да използвате някои модални глаголи и предлози

Успешно преминалите финалния тест в края на курса ще получат сертификат за завършено ниво А1 по английски език

Регистрирай се сега и вземи първия урок безплатно!