Общи условия




Настоящите Общи условия уреждат правилата за ползване на уебсайта sharpender.com, както и на уебсайта legal.sharpender.com, както и взаимоотношенията между дружеството „Шарпендър“ ООД със седалище в гр. София, ул. „Цар Симеон“ 2, ЕИК: 204196000 , наричано по-долу „доставчик“ и ползвателите на сайта, наричани по-долу „потребители“. Тези условия обвързват и задължават всички потребители на продукта, както и неговия доставчик.

С всяко кликване върху хипер връзка от уебсайтовете sharpender.com и legal.sharpender.com, потребителите декларират, че се съгласяват с настоящите Oбщи условия и описаните в тях права и задължения. Доставчикът запазва правото си по всяко време да променя настоящите Общи условия, като своевременно уведоми потребителите на предоставената от тях електронна поща и публикува промените на уебсайта. Промените нямат действие по отношение на вече направени и приети поръчки.


I. Ползване на уебсайта

1. Всички материали, публикувани на sharpender.com и legal.sharpender.com, както и наличният софтуер, са обект на авторското право и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.

2. Доставчикът предоставя на потребителите материалите, публикувани в уебсайта, само за лична употреба и с нетърговска цел. Материалите не могат да бъдат копирани, разпространявани и предоставяни за друга цел освен лично ползване.

3. Нарушителите на авторското право носят отговорност по чл. 172а и чл. 172б от Наказателния кодекс за престъпление против интелектуалната собственост и дължат обезщетение на носителя на правото по чл. 94 от Закона за авторското право и сродните му права.

4. sharpender.com и legal.sharpender.com използват бисквитки (cookies) като част от техническите средства, необходими за правилното му опериране. По всяко време можете да забраните получаването на бисквитки от нашия сайт чрез настройките на браузъра си.


II. Политика за поверителност

1. Личната информация, предоставена от потребителите на уебсайта, е под закрилата на Закона за защита на личните данни.

2. Дружеството „Шарпендър“ ООД е регистрирано като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни под номер 423124. Доставчикът гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. По искане на компетентен държавен орган в случаите, установени със закон, доставчикът е длъжен да предостави информация относно получателя на услугата и дейността му (чл.16 ал. 3 от Закона за електронната търговия).

3. Потребителят се съгласява предоставените от него лични данни и информация да бъдат използвани от доставчика за установяване на обратна връзка, регулиране на отношенията между страните и като част от статистическа извадка.


III. Регистрация

1. Всеки потребител получава достъп до уроците чрез потребителски профил. За да използват услугите на уебсайта, потребителите трябва да попълнят електронна форма за регистрация, в която предоставят своите лични данни.

2. Потребителят се задължава са предостави верни и актуални данни.

3. Един потребителски профил може да бъде ползван само от един клиент. При засичане, че двама или повече потребители ползват един и същ профил за достъп до уроците, доставчикът има право да деактивира потребителския профил на клиента.

4. След регистрацията си потребителят получава email на посочената от него електронна поща, който съдържа линк за активиране на потребителския му профил. След активацията на профила потребителят може свободно да влиза в системата и да отваря първи урок от всички курсове безплатно.

5. Потребителят има право свободно да редактира въведените от него данни в потребителския профил, с изключение на своето име и email.


IV. Права и задължения на потребителя

1. Потребителят е длъжен да спазва описаните в Общите условия правила за ползване на уебсайта и неговото съдържание. Потребителят има задължение да се запознае с Общите условия и периодично да следи за изменения в тях.

2. Потребителят може да заяви, че не приема изменените Общи условия в 14-дневен срок от получаване на email-а за тяхната промяна. В този случай договорът между потребителя и доставчика се прекратява с достигане на заявлението на потребителя до доставчика. В случай че потребителят не заяви неприемане на промените в посочения срок, той се счита обвързан от тях.

3. Потребителят е задължен да използва материалите, публикувани в сайта, изцяло за лична употреба и съобразно настоящите Общи условия.

4. Потребителят се задължава да не копира, разпространява, възпроизвежда или публикува материали от уебсайта, като декларира, че е наясно с последващата си отговорност.

5. Потребителят получава пълен достъп до избрания от него курс след потвърждение за получаване на съответната сума от страна на доставчика.

6. Потребителят няма право да се откаже от продукта, след като вече го е заплатил. Продуктът не може да бъде заменян с друг.

7. Потребителят няма право да предоставя своите данни за достъп до системата на друг потребител.


V. Права и задължения на доставчика

1. След заплащане от страна на потребителя, доставчикът е длъжен в най-кратък срок да му предостави достъп до избрания от него курс/правна услуга.

2. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в учебните материали и в цените на услугите.

3. Доставчикът има право по всяко време да прави промени в настоящите Общи условия, като се задължава своевременно да уведоми потребителите на посочената от тях електронна поща. Промените имат действие за в бъдеще и не важат по отношение на вече направени поръчки.

4. Доставчикът запазва правото си да прекрати достъпа на определени потребители до уебсайта, в случай че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или са накърнили правото на интелектуална собственост.


VI. Курсове

1. Основните характеристики на всеки курс и правна услуга са описани подробно в уебсайта.

2. Изписаната цена е крайна за клиента. Не се начислява ДДС, тъй като дружеството не е регистрирано по ДДС.

3. Начинът на доставка на услугите е по електронен път и не се начислява допълнителна такса.


VII. Други условия

1. За всички неуредени в Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

2. В случай, че някоя от клаузите на Общите условия бъде обявена за недействителна, това няма да води до недействителност на други клаузи или части от Общите условия. Недействителната клауза се замества от повелителни норми на закона или установената практика.



Политика за използване на „бисквитки“ (cookies)


За пълноценното използване на нашия уебсайт се изисква инсталирането на „бисквитки“. Те ни помагат да Ви осигурим персонализирано преживяване и да Ви предоставим подобрени услуги с цел по-лесно и удобно навигиране в уебсайта. Ако продължите използването на този сайт, Вие приемате нашата политика за използване на „бисквитки“.

„Бисквитката“ представлява малък текстов файл, който се съхранява на твърдия диск на Вашия компютър, таблет или мобилен телефон, когато посещавате даден уебсайт, така че сайтът да може да разпознае устройството Ви. „Бисквитката“ няма да навреди на Вашия компютър, таблет или мобилен телефон. В резултат на употребата й не се съхраняват никакви лични данни.

При повечето уеб браузъри (напр. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, и Google Chrome) функцията за инсталиране на „бисквитки“ е автоматично включена. Чрез промени в зададените по подразбиране настройки на браузъра, който използвате, Вие можете да определяте дали да разрешите достъпа на „бисквитките“ до Вашия компютър и до каква степен. Във всеки момент можете да прекратите използването на „бисквитки“. В такъв случай обаче може да попречите на части от нашия уебсайт да функионират правилно.

Бисквитките, които sharpender.com и legal.sharpender.com използват, са следните:

1. Задължителни „бисквитки“

Тези „бисквитки“ са необходими, за да може уебсайтът да изпълнява своите функции. Използваме ги, за да осъществяваме регистрацията и влизането на потребителите в сайта, за да установим автентичността на потребителите и за да поддържаме сигурността на нашите услуги.

2. Сесийни „бисквитки“

Това са временни "бисквитки", които остават във файла с "бисквитките" на Вашия уеб браузър само за продължителността на посещението Ви и се изтриват, когато затворите браузъра. Използваме ги, за да Ви позволим да се движите между отделните страници на уебсайта, без да е необдходимо отново да се логвате.

3. Функционални „бисквитки“

Използваме тези „бисквитки“, за да съхраним Вашите предпочитания и изборите, които сте направили (например потребителско име), така че да не е нужно отново да вкарвате информация, която вече сте предоставили.

4. „Бисквитки“ за поведение

Тези „бисквитки“ събират информация за това как потребителите използват уебсайта и кое съдържание е търсено от тях – например кои страници посещават най-често. Информацията, която тези „бисквитки“ събират е анонимна и обобщена.

Sharpender.com и legal.sharpender.com запазват правото си по всяко време да внасят изменения в настоящата политика и списъка с „бисквитките“. Потребителите ще бъдат известявани с имейл в съответсвие с Общите условия. Ако имате повече въпроси във връзка с нашата политика за „бисквитки“, можете да се свържете с нас на office@sharpender.com.

Политиката е в сила от 08.04.2016г.



ИНСТРУКЦИЯ

№1/15.08.2016г.

относно механизма на обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в регистър „Контрагенти“, воден в „Шарпендър“ ООД



I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящата инструкция се издава на основание чл.23, ал.4 от Закона за защита на личните данни и чл. 19 от Наредба №1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни и цели и защита на интересите на клиентите – физически и юридически лица, от незаконосъобразно и недобросъвестно обработване на личните им данни.

Чл. 2. Настоящата инструкция има за цел да регламентира:

1. механизмите на водене, поддържане и защита на регистър „Контрагенти“, съхраняващ лични данни на клиенти;

2. необходимите технически и организационни мерки за защита личните данни на посочените по-горе лица от неправомерно обработване (случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни);

3. задълженията на лицата, обработващи личните данни, и тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения.


ІI. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РЕГИСТЪРА

Чл. 3. Регистърът набира, обработва и съхранява лични данни на контрагентите на „Шарпендър“ ООД с оглед:

3.1. индивидуализиране на лицата, чиито данни подлежат на обработка;

3.2. използване на събраните данни за съответните лица само за служебни цели;

3.3. установяване при възникнала необходимост на връзка с лицата и изпращане на кореспонденция;

3.4. за водене на счетоводна дейност.


ІІІ. ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА

Чл. 4. Регистърът се води на електронен носител.

4.1. Компютърът е със защитен достъп чрез парола за достъп до личните данни, който е непосредствен само от страна на обработващите личните данни. При работа с данните се използват софтуерни продукти по обработка на данните.

4.2. Достъп до операционната система, съдържаща файлове за обработка на лични данни, имат само обработващите лични данни чрез парола за отваряне на тези файлове. Защитата на електронните данни от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване се осигурява посредством поддържане на антивирусни програми и периодично архивиране на данните.


ІV. ЛИЧНИ ДАННИ, СЪХРАНЯВАНИ В РЕГИСТЪРА

Чл. 5. В регистъра се поддържат следните видове данни:

5.1. физическа идентичност – имена, пол, възраст, населено място, адрес, ЕГН, дата на раждане;

5.2. други – електронен адрес (email), телефонен номер.


V. НАБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 6. Личните данни в регистър "Контрагенти" се набират чрез попълване на електронна регистрационна форма в уебсайта sharpender.com, както и въпросниците в legal.sharpender.com. Лицата дават своето изрично съгласие, че приемат Общите условия, в противен случай регистрацията е невъзможна.

Чл. 7. Личните данни се обработват само от оправомощени за това лица.

Чл. 8. При необходимост от поправка на личните данни лицата могат да ги редактират от своя профил в уебсайта.


VІ. ДОСТЪП НА ЛИЦАТА ДО ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ

Чл. 9. Лицата имат постоянен достъп до своите лични данни през профилa си в уебсайта.

Чл. 10. Достъп до личните данни на лицата, съдържащи се на електронен носител, имат само обработващите личните данни с паролата за достъп до файловете.


VІІ. ДОСТЪП НА ТРЕТИ ЛИЦА ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 11. Информацията от регистър "Контрагенти" не се изнася извън сградата на администратора. Никое длъжностно или трето лице няма право на достъп до регистър "Контрагенти" на фирма Шарпендър ООД, освен ако същото е изисквано по надлежен път от органи на съдебната власт (съд, прокуратура, следствени органи). Достъпът на тези органи до личните данни на лицата е правомерен.

Чл. 12. Не се изисква съгласие на лицето, ако обработването на неговите лични данни се извършва само от или под контрола на компетентен държавен орган за лични данни, свързани с извършване на престъпления, на административни нарушения и на непозволени увреждания.

Чл. 13. При промени в статута на дружеството (преобразуване, ликвидация и други), налагащи прехвърляне на регистрите за лични данни от дружеството на друг администратор на лични данни, предаването на регистъра се извършва след разрешение на Комисията за защита на лични данни и съгласно посочения по-горе ред за внасяне на съответното искане.

Чл. 14. Решението си за предоставяне или отказване на достъп до лични данни за съответното лице администраторът съобщава на третите лица в 30-дневен срок от подаване на молбата, респективно искането.

Чл. 15. За неизпълнение на задълженията, вменени на съответните длъжностни лица по този правилник и по Закона за защита на личните данни, се налагат дисциплинарни наказания по Кодекса на труда, а когато неизпълнението на съответното задължение е констатирано и установено от надлежен орган – предвиденото в Закона за защита на личните данни, административно наказание глоба. Ако в резултат на действията на съответното длъжностно лице по обработване на лични данни са произтекли вреди за трето лице, същото може да потърси отговорност по реда на общото гражданско законодателство или по наказателен ред, ако стореното представлява по-тежко деяние, за което се предвижда наказателна отговорност.

Чл. 16. Архивиране на личните данни на технически носител се извършва периодично на всеки 30 дни от обработващия лични данни с оглед запазване на информацията за съответните лица в актуален вид. Архивирането се извършва на електронни носители, достъп до които има само обработващият лични данни.


VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. "Администратор на лични данни" е „Шарпендър“ ООД.

§ 2. "Обработващ лични данни" е следното длъжностно лице:

- Светла Стоилова Стефанова – Управител.

§ 3. За неуредените в тази инструкция въпроси се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба.

§ 4. Настоящата инструкция влиза в сила от 15.08.2016г. след като всички длъжностни лица, за които създава субективни права и задължения, се запознаят с нейното съдържание.

§ 5. Копие от Инструкцията е на разположение за сведение и изпълнение.